Mist

Grijs, grijs
is de mist.
Want
als de mist
niet grijs was,

Grijs, grijs
is de mist...

dan
was de mist
geen mist!

© Wim van den Hoeck / Wim Coster