Home / Auteurs / Kiekes Agterom / Beleg kasteel Voorst ten einde

Beleg kasteel Voorst ten einde

Het beleg van kasteel Voorst nabij Zwolle is ten einde. De troepen van de Utrechtse bisschop Jan van Arkel en de drie steden Zwolle, Kampen en Deventer hebben maandenlang geprobeerd met kanonnen en stenen kogels dit onneembaar geachte slot te veroveren. De verdedigers wisten echter met grote hoeveelheden kalk, pek, zwavel en olie de belegeraars buiten de muren te houden. Vorige week begonnen de aanvallers met een nieuwe tactiek. Met hun speciale werpwerktuigen, de blijden, slingerden zij grote stukken bedorven vlees over de kasteelmuren. Deze vorm van chemische oorlogsvoering had succes, nadat een kadaver in de waterput op het slotplein terecht was gekomen. Het aantal zieken ten gevolge van dysenterie steeg daarna in hoog tempo en de slotbewaarder gaf de strijd op. Wel kon hij voor zijn mensen nog een vrije aftocht bedingen. Die gold evenwel niet voor Zweder van Voorst, want de kasteelheer was al vorig jaar oktober gevangen genomen door de Zwollenaren.

De bisschop toonde zich na de zegepraal bijzonder opgelucht. Hij noemde deze overwinning een mijlpaal in de strijd tegen het roofridderschap. Onmiddellijk zijn echter discussies begonnen over de toelaatbaarheid van zijn methode van oorlogvoeren.