Home / Auteurs / Wim Coster / Twee eeuwen recht en wet

Twee eeuwen recht en wet

Twee eeuwen recht en wet.Het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren. (Walburg Pers Zutphen). * 'Twee eeuwen recht en wet schetst een beeld van de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in Nederland sinds 1811. Na de inlijving bij Frankrijk, het jaar tevoren, ontstond hier te lande voor het eerst eenheid in de rechtspraak. Het boek, verdeeld in vier periodes van vijftig jaar, laat zien hoe recht en maatschappij sindsdien op elkaar inwerkten. Verhalen over rechtspraak, advocatuur en notariaat worden verteld aan de hand van een casus, een persoon, een beroepsgroep, een gebouw et cetera. Niet alleen beroemde zaken komen voorbij, maar ook alledaagse strafzaken, een faillissement of een veroordeling wegens bedelarij. Elke periode wordt ingeleid met een beschrijving - een decor - van het betreffende tijdvak. De uitgave is rijk geïllustreerd en niet alleen interessant voor juristen, maar ook voor een breed publiek van historisch geïnteresseerden.'