Home / Auteurs / Wim Coster / Buitengewoon

Buitengewoon

Thomas, Joan Derk, Johan Rudolph en Herman. Van Kempen, Van der Capellen tot den Pol, Thorbecke en Brood. Ze horen bij Zwolle en de ‘gordel van blauw en groen rondom de stad’. Hun verhaal is al vaak en in verschillende toonaarden verteld. Terecht. Maar natuurlijk zijn er ook vele anderen die, anoniem gebleven of niet, dit land van boeren en burgers vorm en kleur gaven.

        Uit die rijke schare van buitengewone figuren is voor deze expositie in Het Langhuis een kleine, maar bonte selectie gemaakt. Van roofridder tot slagwerker, van rekenmeester tot verzetsstrijder, van schilder tot voetballer, van beschermvrouwe tot voorvrouw, van medicus tot minnaar en minnares, van slaaf tot fabrikant. 

        Zij vormen met elkaar een staalkaart van bijzondere figuren, op basis van historische bronnen in archieven, bibliotheken, musea en particuliere collecties. Tegelijkertijd vormden zij ieder voor zich een nieuwe bron: voor jonge kunstenaars, die zich lieten inspireren door verhalen uit een ver of minder verder verleden en ook uit het heden. 

        In de tentoonstelling ‘Buitengewoon’ in Het Langhuis krijgen de personages en de kunstenaars zo een podium voor hún bijdrage aan het verhaal van Zwolle. In beelden, geuren en kleuren. Met dank aan de geschiedenis!

    Twaalf keer ‘Buitengewoon’


6   Ridder Zweder van Voorst en zijn kasteel in1362 (1)

8   Anna van Haerst (1555-1639): stichtster van de Emmanuelshuizen (2)

10 Willem Bartjens (1569-1638): schoolmeester, schrijver, rekenaar (3)

12 Gerard ter Borch  (1617-1681) en zijn schilderende familie (4)

14 Isaac/ Izaak van Deen (1804 -1869): medicus met een missie (5)

16 Lepejou of Apolloon (1805-1828): een negerslaaf in Haerst (6)

18 Gerrit Jacob Wispelwey (1850-1916): fabrikant en fotograaf  (7) 

20 De barones en de dominee: een verboden liefde in de negentiende eeuw (8)

22 Berendina Stoel: (1878-1952): voorvrouw van de vrouwenbeweging (9)

24 Barend Davidson (1907-1943): joods verzetsstrijder (10)

26 Beb Bakhuys (1909-1982): midvoor met machtige poeiers (11)

28 Hans la Faille (1946): altijd aan de slag in de muziek (12)

    Twaalf keer tentoongesteld

  

7  Machiel van Stokkum/Maartje van Veenendaal Van Voorst, 1

9  Sophie Wartenbergh Van Haerst, 2

11 Ilke van Deventer Bartjens, 3

13 Daniël Douglas / Caro Verbeek en Jorg Hempenius Ter Borch, 4

15 Anna Kindt Van Deen, 5

17 Elise Marcus Lepejou of Apolloon, 6

19 Lars van Wieren Wispelwey, 7

21 Julia van Veenendaal / Caro Verbeek en Jorg Hempenius /

     Minou Meijers & Perrine Philomeen: De barones en de dominee, 8

23 Isabelle Griffioen Stoel, 9

25 Wiebe Bouwsema Davidson, 10

27 Esther Maire  / Caro Verbeek en Jorg Hempenius Bakhuys, 11

29 Nina Schouten La Faille, 12

30 Twee maal Van Veenendaal: Maartje (2004) en Julia (1997)

     met Zweder van Voorst & een barones en een dominee in de

     negentiende eeuw (1 & 8)

32 Aangekleed, opgemaakt, geportretteerd:

     Perrine Philomeen (1992) en Minou Meijers (1993)

     & een barones en een dominee in de negentiende eeuw (8)


Wim Coster, Gastcurator