Home / Auteurs / Wim Coster / Klootschieten in Zwollerkerspel

Klootschieten in Zwollerkerspel

Ergens in maart van dit jaar kreeg ik een telefoontjevan de secretaresse van de Zwolse wethouder van Sportzaken… Of ik voor de Gemeente Zwolle ‘ambassadeur’ wilde worden bij het binnenhalen in 2017 van het Wereldkampioenschap Klootschieten. Ik had immers al het nodige over het klootschieten gepubliceerd en mij er ook in het verleden intensief mee beziggehouden! Inderdaad, in mijn jonge jaren, zal ik maar zeggen, toog ik menig weekend naar de Staatsbossen rond IJhorst, naar klootschietvereniging (‘KV’) ’t Schot, om samen met andere beoefenaren van deze balsport door bos, veld, wei en hei te heisteren. Ik had zelfs wel eens een rollade gewonnen (derde prijs), zij het dat ook de poedelprijs mij menig maal ten deel viel. De pret was er alle keren niet minder om.

Mijn enthousiasme om de eervolle en uitdagende functie namens de Gemeente Zwolle aan te gaan was dan ook groot. Intensief mailverkeer met de secretaresse in kwestie volgde, temeer daar ik direct allerlei ideeën kreeg. Ik zag bijvoorbeeld mogelijkheden om deze gebeurtenis te koppelen aan het feit dat vijftig jaar geleden de Gemeente Zwollerkerspel samenging met Zwolle. Hoe mooi zou het niet zijn om in een voorheen typische plattelandsgemeente het WK van een al even typische plattelandssport binnen te halen en zo het ‘jubileum’ te markeren? (!) En zou het ook niet mooi zijn daar een eigen toernooi aan te koppelen, het liefst een hele zomer lang? Met een wedstrijd in elk dorp, teams met de namen van de buurtschappen en gehuchten en allerlei extra klassementen, een beetje à la de Tour de France? Het nooit geheel ingeslapen kind in mij ontwaakte!

En zouden we daar dan ook niet KV Telecom, de enige vereniging in Zwolle bij moeten betrekken? Vreemd trouwens, dat ze daar bij de Gemeente zelf nog niet op waren gekomen. Ze hadden zelfs nauwelijks een idee wat klootschieten inhield! Maar afijn, het zou allemaal duidelijk worden tijdens een gesprek met de verantwoordelijke wethouder: op de eerste vrijdag in april. Toevallig ook de eerste dag van de maand. De oplettende, en ook de onoplettende, lezer(es) voelt hem al aankomen. Ik niet!

Helaas (hoewel) zat ik op de betreffende dag in Manchester, maar dat was geen probleem, dan moest het overleg maar telefonisch plaatsvinden. En ja hoor, die ochtend werd ik tijdens het ontbijt gebeld door de secretaresse voornoemd. Ik zou zo worden doorverbonden met de wethouder…

Het duurde enige tijd alvorens tot mij door was gedrongen dat het die dag 1 april was, hoewel mijn vrouw bijna stikkend van de lach naast mij zat. Ook zij zat in het complot, samen met mijn buurvrouwen Rieneke en Ingrid, wier achternamen ik hier om redenen van privacy maar niet zal noemen.

Maar ja, nu al die plannen eenmaal in mijn hoofd zaten, waren ze er zo maar niet weer uit. Sterker nog: er moest, vond en vind ik, wel degelijk iets mee gebeuren. Het WK zet(te) ik voorlopig even uit mijn hoofd. De rest niet. 

Een letterlijk en figuurlijk ludieke manier om het vijftigjarig jubileum van het samengaan van Zwolle en Zwollerkerspel te markeren, zo had ik vóór de fatale datum van 1 april bedacht, is een alternatief ‘rondje Zwolle’. Nu niet in de vorm van een fiets- of wandeltocht, maar van een klootschietwedstrijd. Niet from scratch, maar in nauwe samenwerking met de in 1980 opgerichte Eerste Zwolse Klootschietersvereniging Telecom, ondergebracht bij de personeelsvereniging van Telecom Zwolle. (pvtelecomzwolle)Tot de doelgroep voor het evenement behoort iedereen in Zwolle en wijde omgeving die wil bewegen, ontspannen en de gezamenlijkheid zoekt.   

Een belangrijk nevendoel, of om het modern te zeggen, de ‘missie’, van dit evenement moest zijn de (verdere) popularisering van het klootschieten in Zwolle en omgeving. Want klootschieten is: 

-een sport voor jong en oud, man en vrouw: voor iedereen

-een sport die stad en platteland verbindt 

-een groene sport, die geen beslag legt op natuur en landschap, 

 maar deze elementen juist verbindt als ondergrond en decor

-een sport met een sterk sociaal karakter; de samenstelling van de teams geschiedt in de regel bij loting; twee gelijk optrekkende teams helpen elkaar bij het zoeken als een kloot is verdwenen, dragen zorg voor elkaars veiligheid en die van de omgeving, enz.

-een sport die weinig kosten met zich meebrengt; in de regel hoeft slechts een gering bedrag aan inleg te worden betaald; het is niet nodig lid te worden van een vereniging en de aanschaf van eigen materiaal is niet duur.

 

Resultaat van alle plannen is, dat op Open Monumentendag 2017 (zaterdag 9 september) op het parcours van Telecom een wedstrijd zal plaatsvinden. Vanuit: de bovenzaal van het multifunctionele clubhuis van de voetbalvereniging H.T.C. aan de Brinkhoekweg in Zwolle. Parcours: Brinkhoekweg, Agnietenbergweg, Nemelerbergweg, circa 4.5 kilometer.


Nadere informatie, ook over de mogelijkheid tot aanmelding, volgt.